CA PPM

CA PPM

Usługi w zakresie wdrożenia
i utrzymania rozwiązania
CA Clarity PPM

Wdrożenia CA PPM

Dla organizacji zorientowanych projektowo bardzo ważną rzeczą jest wsparcie działań operacyjnych i kontrola realizowanych przedsięwzięć. Dostarczamy kompleksowe, scentralizowane środowisko zarządzania projektami w organizacji, w oparciu o rozwiązanie CA PPM klasy Project Portfolio Management. Zapewnia ono dostęp do aktualnych danych, w zakresie: prowadzonych przedsięwzięć, zasobów, ryzyk, finansów, planowanego i bieżącego zaangażowania. Umożliwia to analizę tych informacji w kontekście poszczególnych projektów, jak również programów czy całego portfela inwestycji, we wszystkich fazach – od śledzenia inicjatyw, przez zarządzanie operacyjne do końcowego rozliczenia projektu. Bazując na najlepszych praktykach możemy zestandaryzować wiele elementów procesu zarządzania i produktów projektowych (szablony, wzorce).

Project Portfolio Management (PPM) pozwala organizacji zdefiniować, nadać właściwe priorytety, zrozumieć i zmierzyć wpływ projektów na organizację i zdolność do realizacji strategii. PPM kompleksowo podchodzi do kwestii zasobów projektowych umożliwiając określenie jakie incjatywy (scenariusze inicjatyw) są możliwe do zrealizowania w organizacji. Dzięki temu organizacja ma dane niezbędne do podjęcia decyzji o wyborze właściwych projektów do protfela realizacyjnego i zrealizowania ich we właściwy (skuteczny i efektywny) sposób.

Nasze usługi i rozwiązania pozwalają doskonalić procesy i narzędzia istniejące w organizacji tak, aby portfel realizowanych projektów był optymalny. Daje to praktycznie natychmiastowe korzyści w obszarach efektywności projektowej, dostępności i wykorzystania zasobów, talentu pracowników i budżetu.

Oferujemy także wygodne rozwiązanie w chmurze zbudowane na silniku CA PPM  

Więcej na temat funkcjonalności rozwiązania przeczytasz w ulotce producenta  

 

 

Poznaj możliwości rozwiązania CA Clarity

Kontakt

Premium Technology Polska
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
tel.: + 48 22 257 25 00
fax: + 48 22 257 23 00
e-mail: pt@premiumtechnology.pl