Team

Nasz zespół

Wierzymy w budowanie wysokiej jakości rozwiązań, które dostarczają oczekiwanych rezultatów biznesowych

PRO 6 Method

PRO 6 Method

Praktyczna, efektywna i sprawdzona metodyka wdrożeń rozwiązań klasy Project Portfolio Management

F67438559

Usługi najwyższej jakości

Usługi świadczone naszym klientom oparte na najlepszych praktykach branży i stabilnym procesie projektowym

Partners

Partnerzy

Współpracujemy z najlepszymi dostawcami technologii na rynku, będącymi liderami w swoich domenach

PRO 6 Method

Best practices

Proponujemy uporządkowane i elastyczne podejście PRO 6 Method, zaprojektowane specjalnie dla wdrożeń procesów zarządzania projektami i portflem projektów oraz rozwiązania CA PPM™. Podejście to zakłada wykorzystanie sprawdzonych, bezpiecznych i prekonfigurowanych rozwiązań kluczowych i powtarzalnych problemów w dobrze zdefiniowanych obszarach biznesowych, które wspierają:

 • dobór właściwego portfela projektów – strategia, finanse, zasoby,
 • pełny cykl życia inwestycji,
 • zapewnienie współpracy między interesariuszami,
 • biznesowe monitorowanie i raportowanie,
 • zasosowanie najlepszych praktyk branżowych.

Wdrożenie, obejmuje wstępną ocenę sytuacji i wypracowanie wytycznych dotyczących rozwoju, a także mentoring w kluczowanych obszarach mających wpływ na sukces wdrożenia. Rozwiązanie dostarczane jest na bazie dobrze zdefiniowanych obszarów funkcjonalnych:

 • zarządzanie inicjatywami/potrzebami
 • zarządzanie przedsięwzięciami (projektami)
 • zarządzanie zasobami
 • zarządzanie finansami
 • komunikacja biznesowa (monitoring i raporty)

Głównymi zaletami proponowanego przez nas podejścia są:

 • skupienie się na korzyściach biznesowych dostarczanych przez rozwiązanie (wynikających z funkcjolaności i możliwości systemu),
 • skrócenie czasu osiągniecia korzyści (time-to-value),
 • wysoka elastyczność dostosowania rozwiązania bez konieczność głębokich kastomizacji,
 • podejście oparte na wykorzystaniu najlepszych praktyk zarządczych,
 • elastyczne świadczenie usług wsparcia,
 • łatwość aktualizacji rozwiażania.

Kluczowe cechy naszego podejścia to:

 • roadmapa wdrożeniowa oparta na najlepszych praktykach eksperckich,
 • modułowość rozwiązania,
 • referencyjna architektura lub model SaaS,
 • prekonfigurowana zawartość,
 • mentoring i transfer wiedzy,
 • zwinne i szybkie podejście do implementacji,
 • dyscyplina wdrożeniowa (plan projektu, plan komunikacji , zarządzanie ryzykiem, dokumentacja systemu, etc.)

Kontakt

Premium Technology Polska
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
tel.: + 48 22 257 25 00
fax: + 48 22 257 23 00
e-mail: pt@premiumtechnology.pl