Team

Nasz zespół

Wierzymy w budowanie wysokiej jakości rozwiązań, które dostarczają oczekiwanych rezultatów biznesowych

PRO 6 Method

PRO 6 Method

Praktyczna, efektywna i sprawdzona metodyka wdrożeń rozwiązań klasy Project Portfolio Management

F67438559

Usługi najwyższej jakości

Usługi świadczone naszym klientom oparte na najlepszych praktykach branży i stabilnym procesie projektowym

Partners

Partnerzy

Współpracujemy z najlepszymi dostawcami technologii na rynku, będącymi liderami w swoich domenach

Zespół

TeamWierzymy w budowanie wysokiej jakości rozwiązań, które dostarczają oczekiwanych rezultatów biznesowych.

Dbamy o sukces naszych klientów i poświęcamy szczególną uwagę świadczeniu usług niezbędnych dla powodzenia projektu i ciągłego doskonalenia.

Nasza pasja pomaga nam rozwijać się jako firma, ale także w wymiarze indywidualnym. Naszą nagrodą za zaangażowanie i efektywną pracę jest satysfakcja klienta oraz rzeczywista zmiana, następująca w jego organizacji, która przynosi oczekiwane efekty.

Działamy zespołowo wspierając się nawzajem, stawiając klienta na pierwszym miejscu.

Jesteśmy bardzo dumni z rozwiązań, które tworzymy dla naszych klientów oraz ze sposobu, w jaki działamy jako firma. Nasz etos pracy u klientów wyznaczają podstawowe wartości, które legły u podstaw naszej działalności:

  • praktyczność – dostosowanie rozwiązania do potrzeb w taki sposób, aby umożliwić osiągnięcie ustalonych celów biznesowych,
  • opłacalność – dostarczamy wymiernych korzyści finansowych i organizacyjnych, tak aby inwestycje ponoszone przez naszych klientów zwracały się wielokrotnie,
  • realizm – czas, jaki organizacja musi poświęcić na wdrożenie projektów, dostosowujemy do aktualnych jej możliwości, uwzględniając tempo wprowadzania i zdolności do adaptacji zmian,
  • doświadczenie – wykorzystujemy długoletnie doświadczenie oraz standaryzowane procesy wdrożeniowe w celu skutecznego wprowadzaniu zmian w organizacjach klientów, bazując na wiedzy zawartej w światowej klasy standardach i technologiach.

Kontakt

Premium Technology Polska
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
tel.: + 48 22 257 25 00
fax: + 48 22 257 23 00
e-mail: pt@premiumtechnology.pl