Contact

Contact Form

Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.

We’d Love to Hear From You

Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp.k.

al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
tel.: + 48 22 257 25 00,
fax: + 48 22 257 23 00
e-mail: pt@premiumtechnology.pl
 
NIP 527-23-12-182
Regon 01638575
KRS 0000446008
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Account number:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
62 1030 1508 0000 0008 0148 9001

     

Links

Contact

Premium Technology Polska
Sp. z o.o. Sp. k.
al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
phone: + 48 22 257 25 00
fax: + 48 22 257 23 00
e-mail: pt@premiumtechnology.pl