Agenda konferencji • 10:00

  Współpraca z Uniwersytetem Śląskim oraz spółką celową SPIN-US Sp. z o.o. 
  w zakresie realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych

  Maria Kwarcińska, Uniwersytet Śląski

 • 10:30

  Finansowanie projektów z RPO WSL

  Monika Ptak-Kruszelnicka, Urząd Marszałkowski

 • 11:15

  PPM w projektach B+R i EU

  Tomasz Byzia,Premium Technology Polska

 • 11:45

  Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych – warunki wynikające 
  z Krajowych Ram Interoperacyjności oraz norm rodziny ISO 27000

  Andrzej Koziara, Uniwersytet Śląski

 • 12:15

  Lunch

 • 12:45

  Uwolnić efektywność w projektach

  Wojciech Muras, Netology

 • 13:15

  Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

  Jolanta Gacka, COIE, Urząd Marszałkowski

 • 13:30

  Projekty Polsko-Niemieckie perspektywy Fraunhofer Institute

  Wojciech Rośkiewicz, Fraunhofer Institute

 • 14:00

  Panel dyskusyjny: Nie mam czasu na narzędzia... bo prowadzę projekt...

  Romuald Gacka, moderator

 • 15:00

  Zamknięcie konferencji

Partnerzy

Miejsce konferencji


Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteka Akademicka

40-007 Katowice, ul. Bankowa 11a

16 grudnia 2015, godz. 10 - 15