Agenda webinarium

 • Co to jest scoring projektowy i jak efektywnie z niego korzystać
 • Struktura formuły scoringowej
  • Ocena zgodności projektu ze strategią
  • Ocena efektywności finansowej
  • Ocena korzyści pozafinansowych
  • Ocena ryzyka przedsięwzięcia
  • Ocena dopasowania architektury IT
 • Trafności modelu scoringowego i strojenie jego wag i parametrów
 • Przykłady scoringu w rzeczywistych wdrożeniach

W trakcie webinarium zaprezentujemy także na żywo kompleksowe, scentralizowane środowisko zarządzania projektami, w oparciu o rozwiązanie CA PPM™.

Prezenterzy

Webinarium prowadzą praktycy zarządzania portfelowego, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem rozwiązań klasy PPM dla organizacji i przedsiębiorstw w kraju i za granicą.

Tomasz Byzia

Ekspert PPM, Doradca Zarządu 
Premium Technology Polska

Jerzy Sekuła

Dyrektor Rozwiązań Biznesowych Premium Technology Polska

Dostęp do platformy webinaryjnej 

Szczegółowe dane dostępowe do platformy webinaryjnej zostaną wysłane do zarejestrowanych uczestników zapomocą poczty elektronicznej.