Agenda webinarium

 • Strategia organizacyjna, a projekty i programy
 • Kluczowe procesy Project Portfolio Governance
 • Filary efektywności:
  • selekcja
  • priorytetyzacja
  • optymalizacja
  • wykonanie
  • monitoring
  • uzasadnienie biznesowe
 • Jak sprzedać korzyści z Project Portfolio Governance
 • Różne style zarządzania portfelem - najważniejsze role i funkcje

W trakcie webinarium zaprezentujemy także na żywo kompleksowe, scentralizowane środowisko zarządzania projektami, w oparciu o rozwiązanie CA PPM™.

Prezenterzy

Webinarium prowadzą praktycy zarządzania portfelowego, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem rozwiązań klasy PPM dla organizacji i przedsiębiorstw w kraju i za granicą.

Tomasz Byzia

Ekspert PPM, Doradca Zarządu 
Premium Technology Polska

Jerzy Sekuła

Dyrektor Rozwiązań Biznesowych Premium Technology Polska

Dostęp do platformy webinaryjnej 

Weź udział w webinarium - kliknij tutaj